Stacje rozładunku big bagów Flexicon

Stacje rozładunku big bagów FlexiconRewolucyjne rozwiązania przezwyciężyły ograniczenia starszych konstrukcji. Tak jak w ciągu ostatnich lat worki na materiały sypkie zmieniły sposób magazynowania i przenoszenia produktów sypkich, tak urządzenia do wyładunku worków Flexicon zrewolucjonizują sposób napełniania, otwierania, zamykania, przenoszenia i opróżniania worków w przyszłości.

Operator nie musi już sięgać przez włazy i nieporęczne komory rękawicowe, zmagać się podczas zawiązywania częściowo opróżnionych worków, sprzątać rozsypany materiał, usuwać go z martwych miejsc worka lub ręcznie układać worek.
Pierścień zaciskowy SPOUT-LOCK tworzy bardzo szczelne połączenie między stroną czystą rękawa ujściowego worka a stroną czystą rury teleskopowej. Zapobiega to zanieczyszczeniu produktu i instalacji w sytuacji, gdy wysypujący się z worka materiał wzbija pył w leju wyładowczym. Pierścień zaciskowy jest łatwo dostępny. Obsługuje się go ręcznie wykorzystując szybko rozłączalne zatrzaski umożliwiające bezpieczne i pewne przyłączenie rękawa worka.
Za pomocą zespołu rury teleskopowej TELE-TUBE podnosi się pierścień zaciskowy SPOUT-LOCK do góry, a po założeniu worka na rurę opuszcza się pierścień,
zaciskając worek na rurze. Rura teleskopowa utrzymuje stały naciąg. W rezultacie worek jest naprężony przez cały czas, dzięki czemu nie wybrzusza się na zewnątrz (tworząc martwe kieszenie) i nie zapada do środka (ograniczając przepływ
materiału). Rura teleskopowa współpracuje z pierścieniem zaciskowym SPOUT-LOCK i urządzeniem ułatwiającym rozładunek worków FLOW-FLEXER (łapy masujące worek)
wspomagającymi przepływ materiału i całkowite opróżnienie worka.
Bardzo szczelne połączenie między workiem a urządzeniem wyładunkowym jest jedną z zalet uszczelnionego systemu transportującego. System ten może posiadać odpowietrzenie do centralnego układu odpylającego przez filtr lub do urządzenia odpylającego BAG-VAC . Uruchomione urządzenie odpylające BAG-VAC wytwarza
w systemie podciśnienie, które powoduje złożenie się pustego worka przed jego
zawiązaniem, eliminując pylenie pojawiające się podczas ręcznego składania worków.


Dodatkowo urządzenie BAG-VAC zasysa podczas odłączania worka wszystkie resztki
materiału uwięzione w fałdach worka. W przypadku, gdy wymagana jest całkowita
eliminacja możliwości rozsypania się materiału, można wykorzystać opcjonalną,
dwuścienną wersję rury teleskopowej TELE-TUBE. Cząsteczki, które wydostały się
z rury są kierowane do odpylacza przez pierścieniowy otwór otaczający uszczelnienie
wylotu worka.
W przeciwieństwie do rozwiązań wykorzystujących wałki ściskające wylot opróżnianego worka z dwóch stron, pneumatyczny zawór regulacyjny POWER-CINCHER posiada kilka zakrzywionych, połączonych przegubowo prętów ze stali nierdzewnej, które
ściskają worek koncentrycznie w płaszczyźnie poziomej, ułatwiając rozwiązywanie worka, oraz w pionie, w ciasny wzór zygzaka, zapobiegając przeciekom nawet
najdrobniejszych proszków. Zawór jest odporny na zakleszczenie, przypadkowe otwarcie i przecieki. Pozwala na pełne otwarcie ujścia worka dla większości stosowanych średnic.
Słabo lub wcale nie wysypujące się materiały oraz produkty ubite nie będą wysypywały się przez ujście worka jednostajnie, lecz będą tworzyć mostki i „szczurze dziury“.

W określonych odstępach czasu urządzenie FLOWFLEXER podnosi i opuszcza płyty umieszczone po dwóch stronach worka (tzw. łapy masujące), wspomagając wysyp materiału.

Wraz ze zmniejszaniem się ilości materiału w worku zakres ruchu urządzenia zwiększa się, nadając dolnej części worka stromy kształt „V“. Jednocześnie wydłużająca się konstrukcja POP-TOP umożliwia rozciągnięcie worka w kształt stożka, zapewniając
całkowite opróżnienie.
Jeżeli nie jest wymagane całkowicie szczelne połączenie, zaleca się stosowanie zaworów irysowych (przysłonowych). Należy umieścić wylot worka w otworze zaworu a następnie zamknąć zawór, zabezpieczając przed wysypaniem się materiału. Następnie
można rozwiązać worek, drzwiczki włazu zamknąć i powoli zwolnić zawór wyładunkowy, zapobiegając niekontrolowanemu przepływowi materiału do leja wyładunkowego oraz pyleniu do strefy produkcyjnej.
Stacje rozładunkowe BFF nie posiadają własnej wciągarki, a są w pełni operowane wózkiem widłowym.


Na zdjęciu pokazana jest rama z następującymi opcjami: siłowniki FLOWFLEXER, zawór regulujący POWER-CINCHER, pierścień zaciskowy SPOUT-LOCK, rura teleskopowa TELE-TUBE i lej z przyłączem do kilku przewodów transportu pneumatycznego.
Stacje rozładunkowe mogą mieć otwierany od przodu wlot rewizyjny umożliwiający dosypywanie produktu sypkiego z małego worka papierowego.

Takie rozwiązanie często stosuje się najczęściej gdy jedna rama ma być używana do zarówno big bagów, jak i małych worków, albo gdy do dużej ilości produktu z big bagów trzeba zadozować mniejsze ilości dodatków (np. rodzynki do cukru czy barwnik do farby).
Stacja combo - BFF (do obsługi wózkiem widłowym) z możliwością także ręcznego rozładunku małych worków papierowych.
Flexicon oferuje szeroką gamę urządzeń do napełniania big bagów. Od prostych po zaawansowane z opcjami ważenia i ubijania produktu.
Poniżej film pokazujący różne rozwiązania oferowane przez Flexicon w zakresie urządzeń do materiałów sypkich.