Stacje rozładunku big bagów
Stacje rozładunku big bagówRewolucyjne rozwiązania przezwyciężyły ograniczenia starszych konstrukcji. Tak jak w ciągu ostatnich lat worki na materiały sypkie zmieniły sposób magazynowania i przenoszenia produktów sypkich, tak urządzenia do wyładunku worków Flexicon zrewolucjonizują sposób napełniania, otwierania, zamykania, przenoszenia i opróżniania worków w przyszłości.


Operator nie musi już sięgać przez włazy i nieporęczne komory rękawicowe, zmagać się podczas zawiązywania częściowo opróżnionych worków, sprzątać rozsypany materiał, usuwać go z martwych miejsc worka lub ręcznie układać worek.

Flexicon - stacje rozładunku big bagów BFC

Flexicon - stacje rozładunku big bagów BFC
Flexicon - stacje rozładunku big bagów - Spout Lock
Pierścień zaciskowy SPOUT-LOCK tworzy bardzo szczelne połączenie między stroną czystą rękawa ujściowego worka a stroną czystą rury teleskopowej. Zapobiega to zanieczyszczeniu produktu i instalacji w sytuacji, gdy wysypujący się z worka materiał wzbija pył w leju wyładowczym. Pierścień zaciskowy jest łatwo dostępny. Obsługuje się go ręcznie wykorzystując szybko rozłączalne zatrzaski umożliwiające bezpieczne i pewne przyłączenie rękawa worka.
Flexicon - stacje rozładunku big bagów - Tele Tube
Za pomocą zespołu rury teleskopowej TELE-TUBE podnosi się pierścień zaciskowy SPOUT-LOCK do góry, a po założeniu worka na rurę opuszcza się pierścień,
zaciskając worek na rurze. Rura teleskopowa utrzymuje stały naciąg. W rezultacie worek jest naprężony przez cały czas, dzięki czemu nie wybrzusza się na zewnątrz (tworząc martwe kieszenie) i nie zapada do środka (ograniczając przepływ
materiału). Rura teleskopowa współpracuje z pierścieniem zaciskowym SPOUT-LOCK i urządzeniem ułatwiającym rozładunek worków FLOW-FLEXER (łapy masujące worek)
wspomagającymi przepływ materiału i całkowite opróżnienie worka.
Flexicon - stacje rozładunku big bagów - BAG VAC
Bardzo szczelne połączenie między workiem a urządzeniem wyładunkowym jest jedną z zalet uszczelnionego systemu transportującego. System ten może posiadać odpowietrzenie do centralnego układu odpylającego przez filtr lub do urządzenia odpylającego BAG-VAC . Uruchomione urządzenie odpylające BAG-VAC wytwarza
w systemie podciśnienie, które powoduje złożenie się pustego worka przed jego
zawiązaniem, eliminując pylenie pojawiające się podczas ręcznego składania worków.


Dodatkowo urządzenie BAG-VAC zasysa podczas odłączania worka wszystkie resztki
materiału uwięzione w fałdach worka. W przypadku, gdy wymagana jest całkowita
eliminacja możliwości rozsypania się materiału, można wykorzystać opcjonalną,
dwuścienną wersję rury teleskopowej TELE-TUBE. Cząsteczki, które wydostały się
z rury są kierowane do odpylacza przez pierścieniowy otwór otaczający uszczelnienie
wylotu worka.
Flexicon - stacje rozładunku big bagów - Power Cincher
W przeciwieństwie do rozwiązań wykorzystujących wałki ściskające wylot opróżnianego worka z dwóch stron, pneumatyczny zawór regulacyjny POWER-CINCHER posiada kilka zakrzywionych, połączonych przegubowo prętów ze stali nierdzewnej, które
ściskają worek koncentrycznie w płaszczyźnie poziomej, ułatwiając rozwiązywanie worka, oraz w pionie, w ciasny wzór zygzaka, zapobiegając przeciekom nawet
najdrobniejszych proszków. Zawór jest odporny na zakleszczenie, przypadkowe otwarcie i przecieki. Pozwala na pełne otwarcie ujścia worka dla większości stosowanych średnic.
Flexicon - stacje rozładunku big bagów - Flow Flexers
Słabo lub wcale nie wysypujące się materiały oraz produkty ubite nie będą wysypywały się przez ujście worka jednostajnie, lecz będą tworzyć mostki i „szczurze dziury“.

W określonych odstępach czasu urządzenie FLOWFLEXER podnosi i opuszcza płyty umieszczone po dwóch stronach worka (tzw. łapy masujące), wspomagając wysyp materiału.

Wraz ze zmniejszaniem się ilości materiału w worku zakres ruchu urządzenia zwiększa się, nadając dolnej części worka stromy kształt „V“. Jednocześnie wydłużająca się konstrukcja POP-TOP umożliwia rozciągnięcie worka w kształt stożka, zapewniając
całkowite opróżnienie.
Flexicon - stacje rozładunku big bagów - zawory irysowe
Jeżeli nie jest wymagane całkowicie szczelne połączenie, zaleca się stosowanie zaworów irysowych (przysłonowych). Należy umieścić wylot worka w otworze zaworu a następnie zamknąć zawór, zabezpieczając przed wysypaniem się materiału. Następnie
można rozwiązać worek, drzwiczki włazu zamknąć i powoli zwolnić zawór wyładunkowy, zapobiegając niekontrolowanemu przepływowi materiału do leja wyładunkowego oraz pyleniu do strefy produkcyjnej.
Flexicon - stacje rozładunku big bagów - BFF
Stacje rozładunkowe BFF nie posiadają własnej wciągarki, a są w pełni operowane wózkiem widłowym.


Na zdjęciu pokazana jest rama z następującymi opcjami: siłowniki FLOWFLEXER, zawór regulujący POWER-CINCHER, pierścień zaciskowy SPOUT-LOCK, rura teleskopowa TELE-TUBE i lej z przyłączem do kilku przewodów transportu pneumatycznego.
Flexicon - stacje rozładunku big bagów - combo
Stacje rozładunkowe mogą mieć otwierany od przodu wlot rewizyjny umożliwiający dosypywanie produktu sypkiego z małego worka papierowego.

Takie rozwiązanie często stosuje się najczęściej gdy jedna rama ma być używana do zarówno big bagów, jak i małych worków, albo gdy do dużej ilości produktu z big bagów trzeba zadozować mniejsze ilości dodatków (np. rodzynki do cukru czy barwnik do farby).
Flexicon - stacje rozładunku big bagów - combo
Stacja combo - BFF (do obsługi wózkiem widłowym) z możliwością także ręcznego rozładunku małych worków papierowych.
Flexicon - stacje załadunku big bagów
Flexicon oferuje szeroką gamę urządzeń do napełniania big bagów. Od prostych po zaawansowane z opcjami ważenia i ubijania produktu.
Poniżej film pokazujący różne rozwiązania oferowane przez Flexicon w zakresie urządzeń do materiałów sypkich.Download