Przepływomierze do gazów
Niemiecka firma Ritter od ponad 50 lat produkuje precyzyjne mierniki przepływu do gazów. Dokładność mierników to ±0,2%, a do tego istnieje możliwość kalibracji miernika w jednym wybranym, a nawet w kilku punktach zakresu pomiarowego.


W miernikach Ritter objętość gazu jest mierzona bezpośrednio, a nie z przeliczania innych wartości. Dzięki temu mamy wysoką precyzję pomiaru i w większości przypadków nie musimy brać pod uwagę współczynników korygujących z uwagi na rodzaj gazu, temperaturę, wilgotność, itp.

Mierniki do gazów Ritter TG

Mierniki do gazów Ritter TGDostępne wykonania materiałowe to:

- PVC (polichlorek winylu),

- PP (polipropylen),

- PVDF (polifluorek winylidenu),

- PE-el (polietylen przewodzący),

- 1.4571 (stal kwasoodporna 316L).

Możliwe są także wykonania łączone - np. korpus ze stali kwasoodpornej, a bęben pomiarowy - z PVC.


Cały typoszereg stanowi 9 modeli zapewniających sumaryczny zakres pomiarowy od 0,1 l/h do 18 000 l/h i pracujących z gazami o temperaturach od -50°C do +120°C.

Dopuszczalne ciśnienia to 50 mbar (mierniki z tworzyw sztucznych) i 500 mbar (mierniki metalowe).


Mierniki są typu wyporowego - bęben pomiarowy posiada cztery komory pomiarowe na zmianę opróżniane i napełniane. Wykorzystywana jest ciecz robocza - woda lub dla zwiększenia precyzji pomiaru specjalne oleje.
model przepływ
minimalny
przepływ
nominalny
przepływ
maksymalny 
TG 05 1 l/h 50 l/h 60 l/h
TG 1 2 l/h 100 l/h 120 l/h
TG 3 6 l/h 300 l/h 360 l/h
TG 5 10 l/h 500 l/h 600 l/h
TG 10 20 l/h 1 000 l/h 1 200 l/h
TG 20 40 l/h 3 200 l/h 4 000 l/h
TG 25 50 l/h 5 000 l/h 7 000 l/h
TG 50 100 l/h 10 000 l/h 18 000 l/h
Mierniki do gazów Ritter TG

Mierniki do gazów MGC-1 - Milligascounter

Mierniki do gazów MGC-1 - Milligascounter
model przepływ
minimalny
przepływ
maksymalny 
MGC-1 1 ml/h 1000 ml/h

Przepływomierze Milligascounter przeznaczone są dla najmniejszych przepływów (od 1 ml/h do 1 l/h) i zapewniają nominalnie dokładność pomiaru w granicach ±3%.