Referencje

Zawory regulacyjne irysowe do big bagów
Zawory regulacyjne irysowe do big bagów
.Zawory irysowe typoszeregu JS przeznaczone są do instalacji na stacjach rozładunkowych do pracy na rękawach big bagów.

Zawory te pozwalają na regulację strumienia proszku. Dodatkowo, dzięki nim można zamknąć i zdjąć ze stacji częściowo opróżniony worek big bag.

Zawór pracuje na rękawie, a więc nie ma bezpośredniego kontaktu z materiałem sypkim.

Opis zaworu zawory do big bagów na naszej stronie internetowej.